Det är viktigt att skapa förtroende och trygghet för att uppnå ett bra behandlingsresultat.