Massage och stretching används vid ömhet/smärta, rörelseinskränkningar och överansträngda muskler.