Annika Östling, Danholn, Falun, hjälper både hästar (gäller alla discipliner), hundar och människor vid värk och rörelseproblem. Hon har arbetat som sjukgymnast sedan 1986, blev färdig diplomerad hästmassör vid Axelsson Animal School år 2000 och har också läst djurrehabilitering för sjukgymnaster inom häst och hund vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. I sitt arbete samarbetar hon med häst- och hundveterinärer, samt hundpsykolog.

Annika säger själv:
- Eftersom jag inte ser med mina ögon, är jag van vid att använda mina händer med stor känslighet. Detta gör att djuren, som ju inte talar vårt språk, verkar tycka att jag har förmågan att känna in i deras problem. Jag har därför lätt att få kontakt och komma fram till kärnan.

Besök även:
www.blixbo.se
www.falenasdjurprodukter.com

Behandlingar för såväl häst, hund som människa:

-

Akupunktur är en mer djupgående behandlingsform som påverkar alla kroppens system, såväl inre organ som muskler och leder. Bra vid muskelspänningar, värk och stelhet. Det är också cirkulationsbefrämjande.

-

Akupressur. Detta har i princip samma funktion som akupunktur, men är något "mildare". Inga nålar behöver användas.

-

Massage används vid samma problemområden som ovan.

-

Laser vid led- och muskelinflammationer, och för samma som ovan.

-

Stretching vid förkortad muskulatur och rörelseinkränkningar i leder.

-

Träningsråd i att återskapa eller förbättra djurets schema.

Besök vårt bildgalleri för att se bilder på ovanstående.